منشور جامع چارباغ

منشور جامع چارباغ
مقدمه:
برای آباد ماندن چارباغ نیاز به قوانینی است تا از یک سو اعضای آن حدود و اختیارات فعالیت خود را بدانند و از سوی دیگر مرجعی برای رسیدگی به امور از سوی مدیران باشد. اکنون شما این قوانین را با عنوان منشور جامع چارباغ ملاحظه می‌كنید.
تابعیت چارباغ
1- چارباغ، شبکه اجتماعی مستقلی است که با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
اعضای چارباغ:
2 – عضویت در چارباغ با پذیرش «منشور جامع چارباغ» برای عموم آزاد است.
3 – ورود به چارباغ به معنای قبول کلیه قوانین «منشور جامع چارباغ» است.
اطلاعات کاربران:
4 - لازم است اعضاء چارباغ جهت حفظ اطلاعات شخصی و محرمانه خود؛ در درج آن دقت بیشتری به خرج دهند. چارباغ مسئولیت سوء استفاده از این اطلاعات توسط دیگران و خسارت‏های وارده در اثر اعتماد اعضا به دیگر کاربران اینترنتی را نمی‏پذیرد.
صیانت از «منشور جامع چارباغ»
5 – در صورت تخلف کاربر از «منشور جامع چارباغ»، گاهی از باب تکریم کاربر، به وی تذکر داده می‏شود و لکن در صورت تکرار تخلف از ورود وی ممانعت خواهد شد.
شرایط تعامل در چارباغ:
6 - چارباغ مجاز است تمام محتوا و پیوندهای به اشتراک‏گذاشته شده را کنترل نماید اما خود را ملزم به آن نمی‏داند بنابر این مسئولیت کلی اشتراک محتوا به عهده کاربر است.
7 - کاربران چارباغ مجاز به انتشار محتوا و پیوند غیر اخلاقی و مبتذل نیستند.
8 – رعایت ادبیات اخلاقی در ارتباطات ضروری بوده و استفاده از کلمات زشت و رکیک ممنوع است.
9 – رعایت شخصیت، قومیت و عقاید اعضاء چارباغ از سوی کاربران لازم بوده و تمسخر و توهین به دیگران ممنوع است.
10- درج محتوا و پیوندی که در عناد با جمهوری اسلامی ایران و ملیت ایرانی بوده و توهین به نظام اسلامی و شخصیت‏های مصرح در قانون باشد؛ ممنوع است.
11 - اشتراک‏گذاری محتوا و پیوند مفسده‏آمیز؛ رعب‏انگیز؛ دلخراش؛ غیر اخلاقی؛ پوشش کم و نامناسب؛ مستهجن؛ موهن سیاسی و مذهبی و منافی امنیت ملی، ممنوع است.
12 - رعایت حقوق فردی و اجتماعی افراد لازم بوده و استفاده از هویت دیگران در چارباغ ممنوع است.
13 - پیشنهاد و تشویق هر نوع فعالیت غیر قانونی مجاز نبوده و تبلیغ برای روش‏های ناسالم کسب درآمد از طریق اینترنت ممنوع است.
14 - چارباغ، خود را ملزم به مراعات مواد 32 و 33 قانون جرایم رایانه‏ای مصوب سال 1388 می‏داند.